KaMaJaBu

Kamil Marek Jan Buczel

Technologie

Swift

Pracuję w tej technologii

Android

Pracowałem w tej technologii

Github

Posiadam i zapełniam projektami

O mnie

Umiejętności

 • znajomość języków programowania Swift, Java, JavaScript (ES6+)
 • umiejętność obsługi IDE XCode, IntelliJ IDEA, Android Studio, WebStorm, AppCode
 • obeznanie z programowaniem reaktywnym (RxSwift)
 • pisanie testów jednostkowych (Swift, Java), automatycznych (Swift, Java), znajomość TDD
 • znajomość metodyk zwinnych (Kanban, Scrum), doświadczenie w pracy z JIRA, Breeze. Trello
 • doświadczenie w pracy z Cocoa Pods (podspecs)
 • język angielski B2, doświadczenie w pracy z klientami zagranicznymi
 • praca z systemami kontroli wersji typu Git i SVN, a także serwisami bitbucket, github, gitlab
 • znajomość RESTful API
 • wykorzystywanie narzędzi typu Fastlane do automatyzacji procesu publikacji aplikacji oraz CI (scan, snapshot)
 • znajomość CI; Jenkins, Bamboo
 • pisanie kodu zgodnie z zasadami Clean Code, SOLID, statyczna analiza kodu